VILKÅR

Depositum

Depositum er 50% af lejen, dog max 25.000 kr.


Såfremt depositummet ikke er modtaget senest 14 dage efter lejekontraktens indgåelse, kan udlejer annullere kontrakten.


Depositum tjener som sikkerhed for lejers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til lejekontrakten. Depositum tilbagebetales, når udlejer ved sin besigtigelse efter lejeperiodens ophør har konstateret, at det lejede er afleveret i aftalt stand.


Mangler eller skader vil kapitaliseres og modregnes i depositum, sammen med eventuelle gebyer. Såfremt manglernes værdi overstiger depositum, opkræves lejer yderligere betaling.

Leje

Den aftalte leje skal indbetales til udlejers konto senest 1 måned før lejemålets begyndelse.


Lejeprisen baseres på antal overnatninger, antal deltagere, tilkøb og om der ønskes tidlig check-in eller sen check-out.


Se vores priser her.

Afbestilling

Såfremt lejer annullerer lejekontrakten, gælder følgende:


< 1 måned før, forfalder 100 % af det fulde lejebeløb


1 måned før, forfalder 75 % af det fulde lejebeløb


2 måneder før, forfalder 50 % af det fulde lejebeløb


3 måneder før, forfalder 25 % af det fulde lejebeløb


> 3 måneder før, forfalder 0 % af det fulde lejebeløb


Dette er uanset, om udlejer har mulighed for at udleje lejemålet.


Annullerer lejer lejekontrakten tidligere end 3 måneder før, opkræves der ikke leje, og depositum vil blive sendt retur.


Såfremt lejer annullerer lejekontrakten senere end 1 måned inden lejeperiodens begyndelse, forfalder det fulde lejebeløb.