DEPOSITUM

50%

af lejen, dog max 25.000 kr.


Såfremt depositummet ikke er modtaget senest 14 dage efter lejekontraktens indgåelse, kan udlejer annullere kontrakten.

Vilkår - Betaling af depositum og leje


Den aftalte leje skal indbetales til udlejers konto senest 1 måned før lejemålets begyndelse.


Depositum tjener som sikkerhed for lejers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til lejekontrakten. Depositum tilbagebetales når udlejer ved sin besigtigelse efter lejeperiodens ophør har konstateret, at det lejede er afleveret i aftalt stand.


Mangler eller skader vil kapitaliseres og modregnes i depositum, sammen med eventuelle gybyer. Såfremt manglernes værdi overstiger depositum, opkræves lejer yderligere betaling.


Betaling af depositum og leje skal ske via bankoverførelse til

Arbejdernes Landsbank 5301 - 0266748 eller på Mobilpay 90530


HUSK at skrive kontrakt nummeret når du overføre betaling.


Hvis du ønsker en opkrævning via EAN nr. skal du give besked her om på mail info@ankersminde.nu eller oplyse det i din booking


Såfremt lejer annullerer lejekontrakten senere end 1 måned inden lejeperiodens begyndelse, forfalder det fulde lejebeløb, uanset om udlejer har mulighed for at udleje lejemålet til anden side.


Såfremt lejer annullerer lejekontrakten tidligere end 1 måned inden lejeperiodens begyndelse gælder følgende:


1 måned før, forfalder 75 % af det fulde lejebeløb


2 måned før, forfalder 50 % af det fulde lejebeløb


3 måned før, forfalder 25 % af det fulde lejebeløb


Dette er uanset om udlejer har mulighed for at udleje lejemålet til anden side.


Annullerer lejer lejekontrakten tidligere end 3 måned før, opkræves der ikke leje, og depositummet vil blive sendt retur.